Mikaelspill torsdag 26.09

Kart utilgjengelig

Dato og tid: 26.09.19 - 19:00 - 20:00


Hele skolen ved alle klasser setter opp Mikaelspillet i skolegården / skogen.

Mer info kommer