Håndskrift vs tastaturet

Håndskrift vs tastaturet

Interessant forskning rundt innlæring ved bruk av håndskrift eller digital innlæring gjennom tastatur. På steinerskolen begynner vi ikke med undervisning i data før 7./8.klasse. Frem til dette er det hånden som gjør arbeidet.

Det er en sterk sammenheng mellom tanke og motorikk når vi skriver for hånd. Mister vi noe når vi skriver på tastatur i stedet?

http://forskning.no/skole-og-utdanning-informasjonsteknologi/2010/10/laerer-vi-mer-med-blyant

http://forskning.no/skole-og-utdanning-informasjonsteknologi/2010/10/laerer-vi-mer-med-blyant

http://forskning.no/skole-og-utdanning-informasjonsteknologi/2010/10/laerer-vi-mer-med-blyant

Share This: