Positiv relasjon mellom lærer og elev gir bedre læring

Positiv relasjon mellom lærer og elev gir bedre læring

Ny forskning viser at gode forhold mellom lærer og elev gir bedre selvfølelse og læring.

I steinerpedagogikken ligger relasjonen mellom lærer og elev sentralt. Alle elever skal føle seg sett og imøtekommet av læreren hver eneste dag. Slik fremmer vi et positivt og godt grunnlag for å utvikle en positiv relasjon mellom lærere og elever.

Forskningsartikkelen kan du lese mer om her:

http://forskning.no/2016/07/bedre-selvfolelse-med-god-laerer-elev-relasjon

Copyright (C) Army Medicine. Bildet er hentet fra flickr.com

Illustrasjonsfoto: Copyright (C) Army Medicine. Bildet er hentet fra flickr.com

Share This: