Nytt direktiv vedrørende mobbing

Nytt direktiv vedrørende mobbing

Med virkning fra 1.august 2017, trådde et nytt direktiv i kraft vedrørende mobbing, og med forankring i Opplæringsloven §9 A-7.

Det finnes mer informasjon på nullmobbing.no og i dette rundskrivet:

Bokmål

Nynorsk

Dere kan også lese direktivet i sin helhet her.

Har dere spørsmål eller ønske å melde om mobbing, tar dere fortrinnsvis kontakt med klasselærer, eventuelt skolen ved kontoret 64977660 eller daglig leder 64977661

Share This: