Fellesforeldremøte tirsdag 11.09.2018

Fellesforeldremøte tirsdag 11.09.2018

Steinerskolen i Ås inviterer til skoleårets første Fellesforeldremøte i gymsalen tirsdag 11.september fra klokken 18:00-21:00.

Det blir felles møte for alle foreldre ved skolen fra 18:00-19:30 etterfulgt av foreldremøte i de respektive klassene (dersom annet ikke er avtalt med klasselærer).

 

Mer informasjon om tema etc. kommer senere.

 

Med vennlig hilsen

 

Kollegiet

Share This: