Skolen har inntaksstopp for 4.-8.klasse frem til 1.mai 2019

Skolen har inntaksstopp for 4.-8.klasse frem til 1.mai 2019

Vi informerer at styret har vedtatt å stenge for opptak i 4.-8.klasse fra medio september 2018 og frem til 1.mai 2019.
De som ønsker sitt/sine barn inn i en av disse klassene, kan kontakte skolen å sette seg på kontaktliste, så kontakter vi deg/dere når skolen åpner for inntak 2.mai 2019 i disse klassene.

Inntak er fortsatt åpent for 2. og 3.klasse. Vi informerer samtidig at vi ikke har 1.klasse eller 9.-10.klasse skoleåret 2018/19. Interessenter til disse klassene bes ta kontakt med skolen for å høre om hvilke muligheter som finnes.

Med vennlig hilsen
Steinerskolen i Ås

Share This: