Steinerskolen satser på kompetanseheving innen psykososialt miljø

Steinerskolen satser på kompetanseheving innen psykososialt miljø

Steinerskolen i Ås har blitt plukket ut til å delta på «Inkluderende barnehage- og skolemiljø». Det vil si at skolen – med alle medarbeidere – vil jobbe aktivt og heve kompetansen innen fremme et godt psykososialt miljø.

Vi er kjempe glade for å ha fått innvilget vår søknad om å bli med på denne ordningen, og særlig med tanke på at det psykososiale miljøet har kommet mer i fokus de siste årene ser vi det ekstra viktig å heve kompetansen på dette området. Spesielt med de utfordringer vi har sett generelt i samfunnet de siste årene, og økt fokus på det psykososiale.

Share This: