Invitasjon til foreldre- og ansattefest

Daglig leder Anniken inviterer lørdag 2.november kl 19:00 til foreldre og ansattefest på Nordstrand. Se fredagsbladet for mer informasjon og adresse.

 

Husk påmelding innen og senest fredag 25.oktober til anniken.bærvahr@steinerskolen.no eller aas@steinerskolen.no.

Ta med godt humør og drikke!

Share This: