Pedagogisk gruppe

Pedagogisk gruppe består av:

  • Pedagogisk gruppe er skoleåret 2017/18 slått sammen med Ledelsesgruppen til en fellesgruppe med ansvarsområde for både det administrative ved skolen samt det pedagogiske (se nedenfor).

Ansvarsområde:

Gruppen har ansvaret for det pedagogiske innholdet og -rammene for skolen, og setter agendaen og gjennomfører kollegiets ukentlige torsdagsmøter.
Gruppen har også ansvar for månedsfester, årstidsfester, skoleavslutninger og første skoledag etter jule-, påske- og sommerferien.

Share This: