Pedagogisk gruppe

Pedagogisk gruppe består av:

  • Bernhard Pfefferkorn (pedagogisk leder)
  • Michael Seddon
  • Tabita Ciftci
  • Åshild Gøthesen

 

Ansvarsområde:

Gruppen har ansvaret for det pedagogiske innholdet og -rammene for skolen, og setter agendaen og gjennomfører kollegiets ukentlige torsdagsmøter.
Gruppen har også ansvar for månedsfester, årstidsfester, skoleavslutninger og første skoledag etter jule-, påske- og sommerferien.

Share This: