Ungdomstrinnet

Vi er en skole for elever fra 1. til 10. trinn, men det er fullt mulig å komme til oss også først på ungdomstrinnet. Vår undervisningsmetode kan være appellerende for mange elever, ved at den er variert i forhold til teori og praksis og ved at det er rom for kreativ utfoldelse.

Share This: