Ledelsesgruppen

Medlemmer:

  • Anniken Bærvahr – daglig leder
  • Signe-Lise Granlien
  • Thorbjørn Elvestad
  • Lise Nitter

Ansvarsområde:
Ledelsesgruppen er i dag en sammensetning av de tidligere gruppene forvaltning og vernegruppen, og har personalansvaret og hms-ansvaret ved skolen. Alle saker som angår skolens personale og drift hører til i denne gruppen. Ledelsesgruppen har også funksjon som en rådgivende gruppe, og har beslutningsmyndighet i mindre temaer. I de fleste temaer større saker med en konsekvens for skolens daglige liv, utarbeides det høringsforslag som tas med til lærermøtet. Det er i praksis lærermøtet som har rett til vedtak og beslutninger som berører skolens daglige liv.

Share This: