Historikken

Steinerpedagogikkens historie
I august 1919 ble den første Steinerskolen grunnlagt i Stuttgart i Tyskland. Sjefen ved Waldorf-Astoria sigarettfabrikker, Emil Molt, hadde hørt om Rudolf Steiner og hans tanker. Våren 1919 spurte han Steiner om han kunne starte en skole for barna til arbeiderne ved fabrikken, en skole som kunne drives etter hans pedagogiske ideer. Steiner sa ja til dette, og samlet akademikere og tilhørere fra sine foredrag til å bli de første steinerskolelærerne.

Samtidig med oppstarten av skolen holdt Steiner flere foredragsrekker og seminarer der han presenterte sine ideer om pedagogikk for lærerne og samtalte med dem. Det som ble sagt ble skrevet ned, og kan derfor leses og studeres i dag.

Steinerpedagogikken idag
På fagnivå er intensjonen om å legge stor vekt på praktiske, kunstneriske og teoretiske fag viktig.

Et kjernepunkt er at undervisningen skal følge og understøtte barnets utvikling, ikke å fintilpasses samfunnets krav. På den annen side er det lite ønskelig at barna kommer mistilpassede ut i samfunnet som følge av en virkelighetsfjern utdanning. Poenget er snarere at barnets utvikling i seg selv er en mer konstant og tidløs størrelse enn de konkrete utslagene av samfunnets utvikling. Derfor må barnets utvikling, med individet i sentrum, ivaretas hele veien.

Videre er det en tanke at, om det gis undervisning som gavner barns naturlige utvikling, vil barna vokse opp til å bli trygge og sikre på seg selv. Det er nærliggende å tenke seg at trygge mennesker vil yte godt i samfunnet, både ut fra de behovene som samfunnet har og de behovene de selv har. Kanskje kan det fra en slik oppvoksende slekt tre frem individer som kan både gi og ta ut fra en egen trygghet, og samtidig ut fra denne tryggheten vil være i stand til å yte det samfunnet behøver. Dette er sentrale deler av den tankemessige bakgrunnen for pedagogikken.

Steinerskolen i dag
I 2008 finnes det over 1000 steinerskoler i hele verden. I Norge teller Steinerskolen nå 32 grunnskoler, 16 videregående skoler og 3 skoler for elever med spesielle behov. Norges første steinerskole ble grunnlagt i Oslo i 1926, den neste i Bergen i 1929.

Steinerskolen i Ås
I 1992 tok en lærer fra Steinerskolen på Hovseter i Oslo initiativ til å starte en Steinerskole i Ås. I landlige omgivelser med naturen tett innpå, med muligheter for å klatre i trær, til å legge ut på skitur og å sanke kvister til bål skulle barn få komme tett innpå livet under skolegangen. Skolen fikk plass i lokaler på Bjørnebekk som ble leid ut av Ås kommune.

Det første året var det én klasse på skolen; en førsteklasse (nå andreklasse-trinn) med 15 elever. Den gangen kunne elever og lærere glede seg over en skolehage med høns, og et skolemåltid som ble servert midt på dagen. Etter måltidet byttet elevene på å delta i opprydding og oppvask. Noen SFO-ording etter dagens modell var det ikke, men måltidet midt på dagen ble lagt til et forlenget friminutt slik at skoledagen sluttet i tretiden. Etter klokken tre skiftet foreldrene på å passe de gjenværende barna.
Det tredje driftsåret begynte skolen å dele ut «Fredagsbladet», skolens informasjonsskrift som går ut til alle foreldre en gang i uken.

Nye elever kom til, og etterhvert ble lokalene på Bjørnebekk for små. I 1997 kunne skolen, med sjetteklasse som høyeste klassetrinn, flytte inn i det tidligere kommunale skolebygget på Holstad. Ti år senere, i 2007, flyttet Haugtussa Steinerbarnehage inn i nye lokaler like i nærheten. I løpet av 2014 ble et nytt bygg reist, med nytt naturfag rom og en eurytmisal i underetasjen og i første etasjen vil det komme en scene som vil styrke skolens rolle som en kulturell arena – både for skolen og eksterne aktører. I tilknytning til scenen vil det komme et nytt håndarbeidsrom. Høsten 2015 begynte skolen arbeidet med oppgradering av skolegården, med midler fra Sparebankstiftelsen. Et nytt klatrestativ ble reist, og våren 2016 ble fotballbanen vår oppgradert med nytt fangnett, og nye fotballmål.

Høsten 2017 flyttet 1.klasse inn i egne skjermede og nyoppussede lokaler ved skolen, fra Haugtussa Steinerbarnehage hvor de var frem til sommeren dette året.

Idag har skolen i underkant av 85 elever og er i en utbyggingsfase.

Share This:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.