Administrasjon

Daglig leder
Anniken Bærvahr
Tlf: 64977661
Mob: 95979747
E-post: anniken.barvahr@steinerskolen.no

Regnskap
Eva Marie Lyse
Tlf: 64977662
E-post: eva.marie.lyse@steinerskolen.no

Kontor/Sentralbord
Thorbjørn Elvestad
Tlf: 64977660
E-post: thorbjorn.elvestad@steinerskolen.no

Vaktmester (vikar)
Eivind Karlsen
Tlf: 64977663 / 40031714
E-post: eivind.karlsen@steinerskolen.no

 

Share This: