Eurytmi

Eurytmi er en bevegelseskunst som ble utviklet av Rudolf Steiner fra 1911. Den oppstod ut fra et spørsmål om det var mulig å utvikle en ny bevegelseskunst som tok utgangspunkt i en spirituell menneske- og verdensforståelse. I de påfølgende årene ble det opprettet utdanninger ved Goetheanum i Dornach (Sveits), Wien, Berlin og London. I dag finnes det rundt tyve utdanningssteder for eurytmi i Europa, dessuten i USA, Australia, New Zealand, Brasil, Egypt, Israel, Russland og Syd-Afrika. Alle utdanningene er fireårige. I 1983 ble det opprettet en eurytmiutdanning i Moss som senere flyttet til Oslo, og som nå bærer navnet Den norske Eurytmihøyskole.

Eurytmisten øver opp kroppen og dens bevegelighet til å bli et instrument for musikk og språk. Det fører til en sammensmeltning av innhold og form som kan gi tilskueren en kunstnerisk totalopplevelse.

Eurytmi er et sentralt fag i steinerpedagogikken gjennom alle alderstrinn – fra barnehage til og med videregående trinn. Eurytmien er et bevegelsesfag som:

  • Kan virke vekkende på språkevnen
  • Kan gi større klarhet og intensitet i evnen til å oppleve musikk
  • Kan fordype det teoretiske gjennom bevegelse
  • Kan vekke kunstneriske uttrykksevner
  • Kan stimulere konstruktive gruppeprosesser og derigjennom gi sosial- kompetanse
  • Oppøver grov- og finmotorikk
  • Fremmer konsentrasjon

Ved å omsette dikt og musikkstykker, rytmer og melodier, konsonanter og vokaler, moll og dur, til bevegelser blir evnen til å ha nyanserte opplevelser styrket. Samtidig gir disse opplevelsene inspirasjon til å trene de av menneske-kroppens bevegelses- og uttrykksmuligheter som står i relasjon til diktenes og musikkstykkenes egenart.  Formings- og uttrykksevne, kropps- og romorientering styrkes gjennom øvelse – år etter år.

 

Share This:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.