Lærere

Klasselærere skoleåret 2016/2017

Klasselærer 1.kl                            
Ann Kristin Risvaag
E-post: ann.risvaag@steinerskolen.no
Assistent 1.kl
Anastasia Libertseva
E-post: anastasia.libertseva@steinerskolen.no

Klasselærer 2.kl                            
Bengt E. Myrestøl-Jensen
E-post: bengt.myrestol-jensen@steinerskolen.no

Klasselærer 3.kl                            
Signe-Lise Granlien
E-post: 
signe-lise.granlien@steinerskolen.no

Klasselærer 4.kl                            
Åshild Gøthesen
E-post: ashild.gothesen@steinerskolen.no

Klasselærer 5.kl                            
Yngvild Lavinia Aspedahl
E-post: yngvil.aspdahl@steinerskolen.no

Klasselærer 6.kl                             
Tabita Sofia Ciftci
E-post: tabita.sofia.ciftci@steinerskolen.no

Klasselærer 7.kl
Kontaktlærer våren 2018 – Solfrid Sekse
E-post: solfrid.margit.sekse@steinerskolen.no

 

Faglærere og øvrige
Faglærer Sissel Haugen
Håndarbeid og norsk. Barne- og mellomtrinnet
E-post: sissel.marion.haugen@steinerskolen.no

Faglærer Julia Smit
Eurytmi og tysk. Barne- og mellomtrinnet
E-post: julia.smit@steinerskolen.no

Faglærer/ støttelærer / IKT-ansvarlig / verneombud  Thorbjørn Elvestad
Data, matematikk, sløyd. Barne- og mellomtrinnet.
E-post: thorbjorn.elvestad@steinerskolen.no

Share This: