Lærere

Klasselærere skoleåret 2018/2019

Klasselærer 2.kl
Åshild Gøthesen
E-post: ashild.gothesen@steinerskolen.no
Assistent 2.kl
Anastasia Libertseva
E-post: anastasia.libertseva@steinerskolen.no

                            
Klasselærer 3.kl
Julia Smit
E-post:julia.smit@steinerskolen.no

Klasselærer 4.kl / 5.kl
Signe-Lise Granlien
E-post: 
signe-lise.granlien@steinerskolen.no
Assistent 2.kl
Eivind Karlsen
E-post: eivind.karlsen@steinerskolen.no                             

Klasselærer 6.kl                             
Solfrid Sekse
E-post: solfrid.margit.sekse@steinerskolen.no

Klasselærer 7.kl
Tabita Sofia Ciftci
E-post: tabita.sofia.ciftci@steinerskolen.no
 

Faglærere og øvrige
Faglærer Sissel Haugen
Håndarbeid og norsk. Barne- og mellomtrinnet
E-post: sissel.marion.haugen@steinerskolen.no

Faglærer Julia Smit
Eurytmi og tysk. Barne- og mellomtrinnet
E-post: julia.smit@steinerskolen.no

Faglærer/ IKT-ansvarlig / verneombud  Thorbjørn Elvestad
Data. Mellom- og ungdomstrinnet.
E-post: thorbjorn.elvestad@steinerskolen.no

Faglærer / Assistent / verneombud Ruth Ingrid Breitenstein
E-post: ruth.breitenstein@steinerskolen.no

Miljøarbeider/Assistent Eivind Wangberg
E-post: eivind.wangberg@steinerskolen.no

Share This: