Elevråd

Elevrådet skal representere elevenes ønsker og visjoner for skolen.

Det er satt sammen av representanter fra 5 til 10.klasse. Alle klassene skal ha mulighet til å komme med forslag til nye ideer eller endringer. I elevrådet lærer elevene å møte hverandre i å ta ansvar for et saklig spørsmål. De vil oppleve hvordan et nytt forslag må gå gjennom en felles beslutning på flere forskjellige plan og instanser før den kan bli vedtatt eller avslått. Dette gir et første innblikk i møteorganisasjon og hvordan demokratiske verdier virker i samfunnet. Samtidig gir det elevene tillit til at de kan sørge for å bli hørt ved å gå frem på riktig måte.

Elevråd holdes en gang i måneden. Lederen av Elevrådet er alltid en lærer, som tar med seg referat fra rådets beslutninger og legger disse frem for ledelsesgruppa og lærermøtet.

Share This: