Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten finnes på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen. Skolehelsetjenesten jobber for å forebygge sykdom og fremme god helse. Tre fokusområder er psykisk helse, fysisk aktivitet og sunt kosthold.

Helsesøster Inger Helen Willoch samarbeider med skolelege og fysioterapeut, samt skolens personale og øvrige hjelpetjenester, for eksempel Barneteamet, Ungdomsteamet og Familie- og nettverksteamet. Skolehelsetjenestens tilbud er gratis og er en fortsettelse av helsestasjonstjenesten til barn/unge og deres foresatte og omfatter:

 • Rådgiving og veiledning i forhold til fysisk, psykisk og sosial funksjon hos eleven.
 • Helse- undersøkelser og helseopplysning, individuelt og i grupper eller klassevis.
 • Samtalegrupper.
 • Vaksiner ut fra Nasjonalt vaksinasjonsprogram.

Fast tilbud:

 • 1.klasseundersøkelse/samtale individuelt med foresatte
 • 2.kl.: Vaksinering (stivkrampe, difteri, polio, kikhoste)
 • 3.kl.:Høyde- og vektmåling.
 • 6.kl: MMR – vaksinering (Meslinger, kusma, røde hunder)
 • 7.kl: HPV- vaksinering av jentene
 • 8.kl: Tilbud om 8. klasse-grupper med fokus på helseadferd
 • 10.kl: Vaksinering (stivkrampe, difteri, polio, kikhoste)

I tillegg kommer undervisning om ulike temaer på ulike trinn. Vi gir også tilbud om PIS-grupper på noen skoler hvert år. Dette er samtalegrupper for elever med skilte foreldre.

Dere kan be om kontakt med helsesøstrene via e-post: helsestasjonen@as.kommune.no og på telefon 64962240. De ønsker ikke opplysninger av sensitiv karakter i e-posten. Dere kan heller ikke få slike opplysninger tilbake på e-post i flg. personopplysningsloven §2-8 og helsepersonelloven.

Kontakt med skolelege formidles via helsesøster eller helsestasjon.

Share This: