Klassekontakt

Hensikten med rollen som klassekontakt er å bidra til et godt miljø i klassen for elever, lærere og foreldre. Vi vet at godt klassemiljø er viktig for barnas utvikling og læring.

God kontakt og gjensidig tillitt mellom hjem og skole er et viktig fundament for dette. Som klassekontakt er du derfor en ressurs for elevene, for foreldrene og for læreren. Klassekontaktens rolle og oppgaver varierer mye fra klasse til klasse. Det er ofte opp til deg å definere rollen ved å ta initiativ og være i interaksjon med skolen og de andre foreldrene i klassen. Et godt råd er å definere noen oppgaver eller mål for deg selv, gjerne i dialog med klassekontakter som har hatt rollen før deg.

Alle klasser skal velge to foreldrerepresentanter; en klassekontakt og en vara. Dette velges på siste foreldremøte i hvert skoleår. Alle foreldre må ha disse rollene i løpet av barnets skoletid, så det anbefales å sette opp en rulleringsplan allerede fra 1. klasse. Klassekontaktens ansvarsoppgaver:

  • Være bindeledd mellom foreldrene og klasselærer/skolen
  • bidra til å skape god dialog mellom hjemmene og skolen
  • ta initiativ til sosiale tiltak i klassen
  • ha ansvar for klassekassa
  • sørge for at lærer(e) får en påskjønnelse ved jul/sommer
  • tildele nye foreldre i klassen en fadder
  • arrangere valg
  • representere klassens foreldre i FAU
  • sørge for at det skrives referat, sendes til klasselærer og klassekontakt til gjennomsyn og deles ut til alle foresatte.

Det er ikke meningen at du som klassekontakt skal gjøre alt selv. Delegering er vesentlig for å utnytte de ressurser som er i foreldregruppen, samtidig som det er mer gøy når flere samarbeider. Husk at noen mennesker liker å bli spurt, og de fleste er villige til å ta i et tak for klassen og derigjennom sitt eget barn.

Det er lurt å forberede skifte av klassekontakter i god tid slik at det ved valg stiller personer som har interesse og er egnet. Det er uheldig at noen blir valgt som egentlig ikke vil engasjere seg.

Oppdatert liste med klassekontakter for skoleåret 2018/19 kommer snart.

Share This:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.