Foreldremøter

Foreldremøtet er det mest sentrale møtestedet mellom foreldrene og klasselærer. Det anbefales å ha et foreldremøte hvert halvår, oftere dersom klasselærer eller klassekontakt ser behov for det. Agenda skal sendes ut i forkant av møtet og referat skal sendes ut innen en uke etter. Klasselærerne innkaller til minst fire foreldremøter per år – to av dem i
forbindelse med fellesforeldremøte i september og februar.

Stikkord for foreldremøtene er:
Bidrag fra klasselærer og evt faglærere :

 • Informere om klassetrinnets egenart,
 • Informere om lærestoff, læringsmål, -prosesser og metoder,
 • Eventuelt annet bakgrunnsstoff om steinerpedagogikk,
 • Eventuelt annet om skolen.

Klasselærer skal legge til rette for:

 • Samarbeid om elevenes læringsmiljø og sosiale fellesskap
 • Samarbeid om klassens faglige og sosiale prosesser
 • Valg av representanter til grupper og utvalg; klassens to representanter i FAU, dugnadsansvarlig med mer

Målet er

 • å styrke relasjonene mellom foresatte og lærere
 • å styrke relasjonene mellom foresatte
 • å skape åpenhet og klare ansvarsforhold, muligheter til medvirkning og felles evalueringer
 • å skape bedre og tryggere rammer rundt elevene
 • å virke forebyggende ved å forsterke elevens forhold til skolearbeidet til medelever, lærerne og skolen for øvrig.

Klasselærer og klassekontakten skal sørge for at det skrives referat, sendes til klasselærer og klassekontakt til gjennomsyn og deles ut til alle foresatte.

Share This:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.