Naturfag

Naturfag er et satsingsområde på skolen og vi arbeider for å få en god naturfagsundervisning på alle klassetrinn, fra småskolen til ungdomsskolen. For å få til dette har vi bygget et nytt naturfagsrom, som vi nå er iferd med å innrede, og opparbeidet en stor skolehage som vi arbeider for å integrere mest mulig i undervisningen. Vi samarbeider og med et småbruk ved Årungen.

Vi bruker en fenomenologisk tilnærmingsmåte i naturfagene, noe dere kan lese mer om her: ARTIKKEL Når faget vokser ut av fenomenene

NB: Hvis du bruker Internet Explorer eller du ønsker å laste ned en utgave av dokumentet, så høyreklikker du på lenken «Download….» på neste side, og velger «Lagre som…»

 

Har dere spørsmål om naturfagene er det bare å ta kontakt med skolen:

E-post: aas@steinerskolen.no

Telefon: 64977660

 

Share This:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.