Uteområdet og bygningene

Høsten 2014, sto et nytt bygg klart med ny eurytmisal og nytt naturfagsrom!

På sikt vil det bli en stor scene over disse, i forbindelse med gymsalen.

En foreldregruppe har laget en plan for skolens uteområde. Med midler fra Sparebankstiftelsen og FAU påbegynte vi arbeidet med oppgradering av skolegården høsten 2015. Prosessen vil gå over flere år. Høsten 2015 satt vi opp et nytt klatreapparat på lekeplassen på skolegården. To sklier kom også på plass. Våren 2016 kom ytterligere en sklie på plass, og vi påbegynte arbeidet med nytt fangnett på fotballbanen, samt ny sandkasse. Dette stod ferdig innen høsten 2016. Høsten 2017 ble nettet rundt fotballbanen fikset på og forlenget.

Vi planlegger på sikt å bygge en liten hinderløype mellom noen av trærne i utkanten av skolegården.

Share This:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.