2.klasse

Syvåringen lever ennå i en tilstand av skapende fantasi, men også med en våknende vilje til å sette seg mål. Gjennom skoletiden skal tenkningen utvikles og modnes. I 2.klasse skjer dette varsomt med utgangspunkt i de barnlige fantasikreftene og gjennom rytmisk, lekende aktivitet.

Båret av bildene i eventyrene brer barnet ut tankens vinger. Disse vingene trenger sterke muskler for å kunne bære tanken langt og lenger enn langt. Først må barna lære å se tingene for seg, fylle ut bildene med farge, lukt og klang, lengsel og begeistring.

Siden øver de hukommelsesmusklene og evnen til å bevege bildene i alle retninger. Kunstnerisk, skapende strømmer store og små livssannheter inn i syvåringens indre verden. Bokstaver og former, tall og regneprosesser blir langsomt en del av barnets indre verden; ikke abstrakt, men sanselig-magisk.

Hele barnet begynner på skolen; Hode, hjerte og hånd virker sammen i utviklingen av barnets nye ferdigheter. Mens hendene øver seg i strikking og fløytespill, knyttes tankene til en klingende vev i barnesjelen.

 

Gå tilbake til barnetrinnet

Share This: