3.klasse

Åtteåringen vokser i ferdigheter og forståelse, men den indre aktiviteten er ennå fylt av bilder og vesener. Dette året deler bildene seg i legender og historier om edle mennesker og i fabler og natursagn hvor våre daglige utfordringer stilles fram for barnesjelen. Den lure og grusomme Reineke Rev ryster barnets moralske følelse, mens den gode Frans av Assisi står fram som et opphøyet forbilde. Barnet aner at dette er menneskets valg; Hvilken ledestjerne vil jeg følge i mitt liv? Raniero berget lysflammen den lange veien fra Jerusalem. Kan jeg holde min flamme levende gjennom vind og prøvelser slik han gjorde det?

I 3.klasse øver barna språket og skriften. Nå tar ordene form på papiret – barna skriver og forteller. Gjennom rytmisk lek og bevegelse, eurytmi og formtegning styrkes tankekraften og uttrykksevnen. De arbeider med regneartene og gangetabellene, engelske og tyske remseeventyr, sanger og vers, hekling og søm. Fortsatt øves evnen til å lytte og danne indre bilder, knyttet til opplevelser og fortellinger. Klarer vi å bevare den skapende fantasikraften i barna også dette året?

 

Gå tilbake til barnetrinnet

Share This: