4.klasse

NB: Skoleåret 2018/2019 har vi en sammenslått 4./5.klasse.

Niåringene gjennomlever en overgang og en sjelelig oppvåkning til seg selv. Barndommens gyllne rike erstattes ev en ny livsfase; nå setter ”vennskapsårene” inn, tiden i mellom; årene mellom barndom og pubertet. Denne overgangen er for mange smertefull og ensom, samtidig som den åpner døren til de første virkelige vennskapene. På et vis er det barnets første, bevisste møte med døden.

Den sentrale fortellingen er ”Fallet”; utdrivelsen av Paradishagen. Historiene i Det gamle Testamentet ledsager barna gjennom hele året som historier om menneskets vei gjennom ørkenen til det lovede landet. Langsomt mister barndommens hage sin magiske glans. Nå må noe nytt komme til: Vi må selv fylle våre hager med venner, med nye interesser. Leken forandrer seg. Nå kommer samspill- og regellekene, og det kunstneriske arbeidet trer inn i barnelekens sted. Musikken står sentralt, med den egne, øvende virksomheten.

Dette året får lesingen bredere plass. Barnet finner sine individuelle historier og aner konturene av sitt eget indre liv. Samtidig står de stødig på jorden, arbeider med planter og stein og lærer om hvordan menneskene lærte å nære seg og bygge sine omgivelser på jorden. Fortellingene om ur-yrkene er fortellingene om hvordan menneskene har lært å mestre livet på jorden, i slekt med jord og luft, jern og ild.

Her under noen bilder fra når elevene vasker ull. De har selv vært med å klippet villlsauene til Ingelinn (en småbruker vi samarbeider med), og skal etterpå få karde, spinne, og tilslutt veve ullen til hver sin gjetertaske.

Gå tilbake til barnetrinnet

Share This: