5.klasse

NB: Skoleåret 2018/2019 har vi en sammenslått 4./5.klasse.

Tiåringen er i en kritisk fase i livet – bokstavelig talt. Nå står       menneskene avkledd sin magi, fulle av feil og mangler. Selv er de fylt av motstridende følelser av lyst og ulyst. Veien til frihet og selvstendighet har begynt. Hvert menneske må på denne veien forene hvitt og sort i seg selv, gjøre sine valg og ta konsekvensene av dem.

Finnes helter? Eller idealer som er verdt å leve og dø for? I bilder fra den norrøne mytologien kjemper mennesket for å mestre livets stormer og sterke krefter. Gjennom de norske kongesagaene søker vi helter og ledestjerner og den gjennomgripende dåden i seier eller nederlag: ”Hva brast så høyt?” ”Norge av din hånd, Herre Konge.”

I 5.klasse ser vi også naturen med nye øyne. Her er ingen legender, men levende virkelighet. Hvorfor brøler løven? Vi står midt i naturens rike verden, og alt lever i oss og med oss. For å forstå oss selv, må vi lære naturen å kjenne, men ennå er analysen båret av stemninger og følelser. Gjennom geografiundervisningen får vi ikke bare trygg grunn under føttene, vi hever oss også opp over oss selv og ser ut i tid og rom. Grammatikken og verbets tider gir struktur til tankene. Vi begynner å sette tingene i relasjon til hverandre i brøk. Jeg er en femtedel av familien min og dobbelt så gammel som lillesøster. Jeg er del av et hele og samtidig hel: Hvem er jeg?

Gå tilbake til barnetrinnet

Share This: