6.klasse

I 6.klasse medopplever barna menneskehetens historie gjennom alle de store kulturepokene fram til og med Hellas. På et dypere plan gjennomlever de sin egen biografi speilet i menneskehetens historie. Som perler på en snor følger fortellingene hverandre, fra det gamle India og Persia, gjennom Babylon til Isis og Osiris i Egypts opphøyde og strenge gudestat.

GNOSI SE AUTON – Kjenn deg selv, stod det på det greske tempelet. Først i Hellas begynner individets egen Odyssé. Den greske kulturen danner selve grunnstemningen i 6.klasse. Fra de mytologiske bildene, gjennom Iliaden og Odysseen, til Athen og Sparta, møtet med demokrati og filosofi og den Pytagoreiske læresetning går fortellingene i olympiske sprang helt frem til Aleksander den stores erobringer.

Den greske skjønnheten og harmonien gjenfinner vi i arbeidet med geometri. Gjennom frihåndsgeometri øver barna den ledige, klare bevegelse og formkraft og sitt bevisste forhold til rommet. Gjennom grammatikk og øvelse med direkte og indirekte tale, aktiv og passivformer av verb, styrkes evnen til bevisst omgang med egne og andres tanker. Refleksjon får større plass i egne tekster og i bearbeidelsen av stoffet.

I naturfag står botanikken i sentrum, særlig plantens forhold til sine omgivelser, mens menneskets forhold til landskapet står i fokus i arbeidet med den nordiske geografien.

 

Gå tilbake til barnetrinnet

Share This: