7.klasse

Hos tolvåringen når vennskap og klassesamhold et visst høydepunkt før pubertetens brytninger setter inn. Arbeidet dette året tar utgangspunkt i Romerriket, fra den gryende mytologiske tiden til utfoldelsen av romersk samfunns-dannelse, med rettslivet og de høye moralske normene, men også til keiserne og kampen om makt. Mens mennesket under romerriket kjemper for å utvikle sosiale former, våkner en ny lengsel etter et inderlig liv slik det møter oss i Middelalderen. Dette skoleåret byr på de store kontrastene, og belyser spenninger som ennå i dag er utfordringer for menneskeheten.

Den analytiske tenkningen har nådd et nytt nivå, og i matematikken presenteres elevene for første gang for likninger med en ukjent. Nå begynner arbeidet med bokstavregning og tenkte muligheter, samtidig som geometri med passer og linjal gir grunnlag for en ny presisjon. I norsk tar elevene skrittet over i setningsanalysen, og arbeidet med selvstendige tekster skyter fart.

Også i naturfagene skifter vi fokus og begynner å arbeide med krefter og fenomen. Ved siden av arbeidet med geologi, har elevene dette året sin første periode i fysikk, med særlig vekt på akustikk og optikk. Gjennom en fenomenologisk tilnærming øver vi blikket for det vi kan sanse omkring oss og leter etter lovmessighetene bak. Hvorfor er himmelen blå?

 

Gå tilbake til barnetrinnet

Share This: