Soleggen leirskole

På vår skole har vi som tradisjon at 7.klasse hvert år reiser på en ukes leirskole til Soleggen Fjellstue. Som regel blir denne turen lagt til vårhalvåret, men ingen regel uten unntak. På Soleggen får elevene møte utfordringer og gode naturopplevelser uansett hvilke årstid klassen velger å reise. Nærheten til naturen og elementene er her viktigere enn å gå lange og slitsomme turer. Soleggen er steinerskolenes egne leirskole, og hit reiser steinerskoleklasser fra både inn- og utland.

Soleggen Fjellstue ligger i Jotunheimen, i Meadalen. Fjellstuen ligger ved tregrensen, og nærmeste tettsted til fjellskolen er Lom, i Lom kommune, 957 m.o.h.

Vil du lese mer om Soleggen Fjellstue, kan du besøke deres egen hjemmeside

 

 

Share This: