9.klasse

NB: Vi har ikke 9.klasse ved skolen i skoleåret 2018/19

Fjortenåringen står i selve puberteten. Nå kastes alle gamle sannheter vekk: En ny tid vil begynne! Hvordan henger tingene egentlig sammen? Hva er helt sikkert og sant? Her er ingen plass til poetiske krumspring; fjortenåringen vil til kjernen av problemene, inn i de eksistensielle spørsmålene.

I 9.klasse arbeider elevene med økonomisk historie, med den industrielle revolusjon og utviklingen av det moderne, teknologiske samfunn. Nå føres historien helt opp til vår tid, med fokus på kampen om makt, penger, naturressurser og energi, gjennom kompliserte skikkelser som Cecil Rhodes. Samtidig arbeider de med kontinentene, med urbefolkninger, landskaper og jordens ressurser. I fysikken møter vi store personligheter og oppfinnere som Michael Faraday og James Watt. Arbeidet med fysikken får stor plass, med fokus på elektromagnetismen: Hvordan virker elektrisiteten og hvordan fungerer tingene omkring oss? I matematikk går vi inn i kompliserte likninger, arealberegninger og volum, samtidig som verdenshandelen og årets økonomiske historie leder til beregning av renter, serielån, forsikringer og vareberegning.

I kjemi arbeider vi med næringsmidlene med fokus på de oppbyggende kreftene – vårens prosesser. I helselære studerer de anatomiens lovmessigheter – går inn til beinet så og si. Kunstnerisk sett er det året hvor fargene trer tilbake og vi arbeider i sort/hvitt, med perspektiv og lys/skygge.

Share This: