10.klasse

NB: Vi har ikke 10.klasse ved skolen i skoleåret 2018/19

I Steinerskolen hører 10.klasse til i videregående trinn. Dette året markerer begynnelsen på et nytt livsavsnitt, med dypere refleksjoner og et tydelig individuelt preg. Elevene skuer nå ikke bare ut i verden, men også inn i betraktninger over menneskets ansvar og livsholdning. Vi flytter fokus fra en naturvitenskapelig betraktning av verden til en mer idéhistorisk fordypning. Dette året gjentas historie-undervisningen fra 9.klasse, men med en helt annen synsvinkel. Nå står idéhistorien i fokus som det helt sentrale faget, med den franske, amerikanske og russiske revolusjon og en egen periode i kunsthistorie.

Litteraturen har også en viktig plass, og biografier om store personligheter som Gandhi og Nelson Mandela fester bevisstheten om at et enkelt menneske kan utgjøre en forskjell. Nå fordyper de seg i språkhistorie og kulturhistoriske emner, og de arbeider med norsk sidemål.

I naturfagene går de den motsatte veien av året før; dette året studeres de nedbrytende kreftene slik de kommer til syne i naturen om høsten. Samtidig er det en viss nytelse av de store bildene og lovmessighetene, og i 10.klasse kommer forståelsen av likninger til sitt høydepunkt. Geologi og jordbruk behandles og elevene er ute i landbrukspraksis.

Share This: