Praksisuker

Arbeidsuke I 9. klasse har elevene en arbeidsuke i en bedrift.

Jordbrukspraksis I 10.klasse drar elevene på jordbrukspraksis i en uke. Litt avhengig av hvilke gård de drar til, så får elevene lære mer om å dyrke jorden, være med i skogen, sette opp gjerde for vinterbeite, melke kuer, gjete sauer/geiter og lignende.

Høsten 2013 var 10.klasse på Lislerud gård i Eidsberg kommune i Østfold. Lislerud er en biodynamisk gård, og her fikk elevene være med å gjerde inn vinterbeite, hente hestene fra sommerbeitet, høste grønnsaker og frukt og de som ønsket fikk være med på slakt. De som ville fikk overnatte ute i lavvo eller i halmen på låven. Ellers overnattet elevene i sovesal i et lite hus i tilknytning til gårdstunet.

 

Share This: