Praksisuker

Arbeidsuke I 9. klasse har elevene en arbeidsuke i en bedrift.

Jordbrukspraksis I 10.klasse drar elevene på jordbrukspraksis i en uke. Litt avhengig av hvilke gård de drar til, så får elevene lære mer om å dyrke jorden, være med i skogen, sette opp gjerde for vinterbeite, melke kuer, gjete sauer/geiter og lignende.

 

Share This: