Vurdering

På ungdomstrinnet får elevene to hovedvurderinger. Den første er halvårsvurderingen etter høstsemesteret, og Helårs-/Årsvurdering etter vårsemesteret. I tillegg gis det vurderinger av arbeidet i den enkelte hovedfagsperioden.

Halvårsvurderingen kommer til jul, og helårs-/Årsvurderingen kommer på slutten av vårsemesteret.

Halv- og helårsvurderingene inneholder ikke karakterer, men en kort vurdering av elevens arbeid med vekt på hva som er elevens sterke sider, og hva eleven må arbeide videre med.

I 10.klasse får elevene til sommeren et Vitnemål, og i dette vitnemålet får elevene også oppgitt en tallkarakter. Dette gjør det enklere for de elevene som ønsker å søke videregående opplæring ved en offentlig skole eller en annen privatskole.

Share This: