Vurdering

På ungdomstrinnet får elevene en halvårsvurdering i tillegg til vurderinger av arbeidet i den enkelte hovedfagsperioden.

Halvårsvurderingen kommer til jul, og helvårsvurdering kommer på slutten av vårsemesteret.

Halv- og helårsvurderingene inneholder ikke karakterer, men en kort vurdering av elevens arbeid med vekt på hva som er elevens sterke sider, og hva eleven må arbeide videre med.

I 10.klasse får elevene til sommeren et Vitnesbyrd, og i dette vitnesbyrdet får elevene også oppgitt en tallkarakter. Dette gjør det enklere for de elevene som ønsker å søke videregående opplæring ved en offentlig skole eller en annen privatskole.

Share This: