Veien videre

På ungdomstrinnet har elevene egne timer kring temaet utdanningsvalg. Denne timen er med på å forberede dem for veien videre etter ungdomsskolen.

Elevene som går ut hos oss i 10.klasse står fritt til å selv velge videregående utdanning på lik linje med elever fra offentlig skole.

Mange velger å søke seg til Oslo By Steinerskole eller Steinerskolen i Moss.

Økologisk jordbruk tilbys på  Sogn jord og hagebruksskole. 

 

Share This: