Møter

FAU- møtene er åpne for alle foreldre ved skolen og arangeres i snitt en gang per måned.
Alle klassekontakter har møteplikt. Dersom klassekontakter ikke kan møte, må det sørges for at vara-representant stiller på møtet. Skolens daglige leder og en lærerrepresentant stiller og på møtene.
Hvis noen ved skolen har tema som de ønsker at FAU skal ta opp, meldes dette til klassens klassekontakt som bringer dette videre, eller direkte til FAU- styret.

Møtedatoene annonseres i fredagsbladet

 

Share This: