Midler

FAU sørger for fordelingen av innkomne midler fra julemarkedet. Utdelingen av midler skjer i januar, etter behandling av innkomne søknader. Søknadsfristen er i desember hvert år.

Soknad om FAU midler

Share This: