Midler

FAU sørger for fordelingen av innkomne midler fra julemarkedet. Utdelingen av midler skjer i januar, etter behandling av innkomne søknader. Søknadsfristen er i desember hvert år.

Soknad om FAU midler

NB: Hvis du bruker Internet Explorer eller du ønsker å laste ned en utgave av dokumentet, så høyreklikker du på lenken “Download….” på neste side, og velger “Lagre som…”

Share This: