1.klasse

Barnets undring, og læring gjennom lek.

Førsteklasse er selve inngangsåret til skolen, og i Steinerskolen er vi opptatt av at dette året skal preges av det kjente. læring gjennom lek, undring over stort og lite. Førsteklasse skal være et overgangsår fra barnehagen til skolen.

På Steinerskolen i Ås holder førsteklasse til i eget lokale i tilknytning til barnetrinnet. De har et egen inn-gjerdet uteområde, og har friminutter på andre tidspunkter enn de øvrige klassene.

Med egen skolehage, skolegård og skogen som nærmeste nabo med flere opparbeidede leirplasser, er dette et godt utgangspunkt for et skoleår med mye som er nytt.

Les mer om førsteklasse i Steinerskolenes generelle del av læreplanen og skolens lokale års- og ukeplan for førsteklasse

Share This: