Skolehagen

Helt siden starten har det vært et ønske ved skolen å forbinde barna med jorda. Det har derfor alltid vært en eller annen form for skolehage på skolen. I 2011 valgte vi å utvide aktiviteten i skolehagen og ansatte en skolehageansvarig til å bygge opp en ny og mye større skolehage. Året etter ansatte vi og en ny naturfaglærer for å styrke denne satsingen på skolen. Resultatet er at vi idag har en nokså stor skolehage, med bålplass, drivhus, urtebed, bærbusker, jordovn og et bed til hver klasse. Nå arbeider vi med å få flettet skolehagen inn i undervisningen og utarbeider en plan for naturbruk, basert på steienerskolenes læreplan.  Naturbruk omfatter her både aktiviteter knyttet til skolehagen og friluftsliv. Per idag har 2.- 5. klasse stort sett naturbruk hele året, og 6.- 10. klasse enkelte hel- og halvdager hvert semester.

12. Mat fra hagen    8. Steking av urtebrød i jordovnen i skolehagen

12. Bearbeiding av høstede urter i skolehagen

Share This: