Arrangementer i skolehagen

Det er et mål å la skolehagen bli en arena til inspirasjon for å dyrke sin egen mat, ikke bare for elevene våre, men også for foreldre og andre interesserte i lokalmiljøet. Vi arrangerer derfor jevnlig foredrag og kurs knyttet til temaet «lær deg dyrke din egen mat». Alle arrengement vil bli annonsert på hjemmesiden og i fredagsposten.

Siden 2012 er vi en MAJOBO- hage. MAJOBO står for MAt og JOrd der du BOr og er initiert av Gaia arkitekter. For mer info, se deres hjemmeside.

 

 

Share This: