Skolehagenettverk

Våren 2013 startet vi, med midler fra Den Naturlige Skolesekken, opp et nettverk for skoler med skolehage i nærområdet. Nå er vi tre skoler som er med; Brønnerud barneskole i Ås, Steinerskolen i Moss og vi. Vi har til nå hatt tre treff, et på hver skole. Montisorriskolen i Drøbak er nå også med i nettverket og vi håper på å få til å ha jevnlige treff fremover. Tanken er å inspirere og støtte hverandre og hjelpe hverandre på vei.

I januar 2015 starter Norges skolehagelag for å støtte opp om arbeidet med skolehager. På hjemmesiden deres vil man finne informasjon om kurs og veiledning:  www.norgesskolehagelag.no

 

Share This:

One Response

  1. hedvig Fon Klyve
    hedvig Fon Klyve / 5-1-2013 / ·

    vi i vestfold er interessert i å bli med i et skolehagenettverk. Vi er igang med å starte opp slkolehagen igjen, etter noen år brakk. vi har et godt samarbeid med en gård, hvor alle klassene drar fast 2-4 ganger i året, men skolehagen på skolens tomt trenger altså pleie. Hvordan er det vi går fram om vi ønsker å være med i deres nettverk?

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.