Martinsfest/ Lanternefest

Martinsfesten er en markering til minne om den hellige Martin av Tour og feires på Mortensdagen/ Sankt Martins dag den 11.november, etter skoletid.
Feiringen fremhever barmhjertigheten som et menneskelig lys som stråler inn i det ytre mørke og danner sosialt bærende krefter.

2.-5. klasse deltar sammen med foreldrene sine.

Share This:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.