Sirkusuka/ Karneval

I karnevals-tiden, siste uka før vinterferien, har skolen de siste årene arrangert sirkusuke. Her får elevene satt sine fin- og grovmotoriske evner på prøve, samt teste egne grenser. Elevene får prøve sjonglering, balansering på baller, gå på stram line, sykle på enhjulssykkel og mye mye mer.
Øvingen munner ut i en sirkusforestilling for foreldre torsdag før vinterferien, og en sirkusforestilling for barnehagen fredag før vinterferien.

I 2016 og 2017 arrangerte vi karneval istedenfor sirkus.

I 2018 planlegger vi å arrangere sirkus igjen, etter et par år med opphold.

2. Sirkusuka

Share This:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.