Sirkusuka/ Karneval

I karnevals-tiden, siste uka før vinterferien, har skolen de siste årene arrangert sirkusuke. Her får elevene satt sine fin- og grovmotoriske evner på prøve, samt teste egne grenser. Elevene får prøve sjonglering, balansering på baller, gå på stram line, sykle på enhjulssykkel og mye mye mer.
Øvingen munner ut i en sirkusforestilling for foreldre torsdag før vinterferien, og en sirkusforestilling for barnehagen fredag før vinterferien. i 2016 vil vi arrangere karneval istedenfor sirkus.

2. Sirkusuka

Share This:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.