Hagemarked og café

Vi har et mål om å årlig holde et hage-marked med café, med salg av egenproduserte planter og mat. Tanken er at elevene skal være med i oppalen av plantene, først i sårommet, så i drivbenkene og i drivhuset. Inntektene skal gå til å drive skolehagen og til å utvikle uteområdet på skolen.

Share This:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.