17.mai

Etter barnetogene møtes vi på skolen i en pyntet gymsal. Vi spiser og synger sammen. Det er loddtrekning og leker i skolegården. Alle tar med mat til felles bord. I «Fredagsbladet» opplyses det om hvilke klassetrinn som skal ha med mat til koldtbordet og hvem som skal ha med kaker, kaffe og te.

  • 1. klasse-foreldrene har ansvar for lekene; potetløp, stylter, kaste på bokser o.l. De skaffer også små «premier» som deles ut til alle deltagere på lekene.
  • 5.klasse-foreldrene er hovedansvarlig for arrangementet; for annonsering i Fredagsbladet, rigging og dekorering, innkjøp av servietter, brus og is, basar/lotteri og opprydding.
  • 7. klasse-elevene står for salg av is og brus.  Inntektene går til klassekassen.

Share This:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.