Foreldrekor

Foreldrekoret Steinsull har tre til fire øvelser hver høst og vår. Om høsten øver koret fram mot opptreden på skolens julemarked. I vårsemesteret synges det inn et nytt reportoar til 17.mai-arrangementet. Steinsull har også opptrådt på aldershjem i nærområdet. Koret ledes av en dirigent. Tidspunktet for øvelsene annonseres i Fredagsbladet, og koret har en kontaktperson blant foreldrene.

Share This:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.