Info til foreldre

Velkommen som forelder på Steinerskolen i Ås!
Å være Steinerskole- forelder er å være en litt mer aktiv forelder i barnas skolehverdag. I foreldrehåndboken vil du finne ut mer om hva det innebærer. STiÅS-Foreldrehåndbok-nov 2013 (åpnes i nytt vindu)

NB: Hvis du bruker Internet Explorer eller du ønsker å laste ned en utgave av dokumentet, så høyreklikker du på lenken “Download….” på neste side, og velger “Lagre som…”

 

Foreldrenes rolle
Foreldrene kan delta aktivt i elevens skolegang, og får derigjennom glede og fordel av å kunne etablere nettverk og sosiale møteplasser med andre foreldre.
Et godt forhold mellom foreldre og klasselærer, og mellom foreldrene innbyrdes er av stor betydning for de sosiale relasjonene i klassen. Dette skapes på bla konferansetimer, foreldremøter, dugnader, arrangementer på skolen og utflukter/turer initiert av foreldrene.

Det er foreldrenes ansvar at:

  • eleven møter tidsnok til skoledagen
  • eleven er utsovet
  • eleven har med matpakke
  • eleven er riktig kledd i forhold til årstiden og utetid i friminuttene
  • eleven har med nødvendige skolesaker

Er det noe du lurer på- ta kontakt med klassekontakten, klasselærer, FAU-leder eller kontoret på skolen.

Share This:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.