Slik søker du

Velkommen til å søke skoleplass på Steinerskolen i Ås!

Vi tar opp elever i 1.- 9.klasse.

NB: Vi har et inntakstak på 5./6.klasse skoleåret 2019/20 på 14 elever. Klassen er nå full, men vi åpner for at søkere kan sette seg på venteliste, og vi tar kontakt i henhold til dato søknaden er mottatt.

Ta kontakt for mer informasjon: tlf. 64977660.
Du kan også sende en uformell henvendelse eller et påmeldingsskjema på mail til aas@steinerskolen.no.

Merk at frist for søknad til 1.klasse er 1.desember, og 2.-10.klasse er 1.mars. Se forøvrig dokumentet «Inntaksreglement og prosedyre» nedenfor for ytterligere informasjon.

Her finner du alle skjemaer vedrørende inntaksreglement, orientering om praksis ved inntak, søknadsskjema for skolen og SFO, samt utmeldingsskjema:

NB: Hvis du bruker Internet Explorer eller du ønsker å laste ned en utgave av dokumentet, så høyreklikker du på lenken «Download….» på neste side, og velger «Lagre som…»

Share This:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.