Slik søker du

Velkommen til å søke skoleplass på Steinerskolen i Ås!

Vi tar opp elever i 1.- 9.klasse.

NB: Vi har et inntakstak på 5./6.klasse skoleåret 2019/20 på 14 elever. Klassen er nå full, men vi åpner for at søkere kan sette seg på venteliste, og vi tar kontakt i henhold til dato søknaden er mottatt.

Ta kontakt for mer informasjon: tlf. 64977660.
Du kan også sende en uformell henvendelse eller et påmeldingsskjema på mail til aas@steinerskolen.no.

Her finner du alle skjemaer vedrørende inntaksreglement, orientering om praksis ved inntak, søknadsskjema for skolen og SFO, samt utmeldingsskjema:

NB: Hvis du bruker Internet Explorer eller du ønsker å laste ned en utgave av dokumentet, så høyreklikker du på lenken «Download….» på neste side, og velger «Lagre som…»

Share This:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.