Slik kommer du hit

Her er vi
Steinerskolen i Ås ligger i hjertet av Follo, og vi har elever ikke bare fra Ås og Ski, men også fra Hobøl, Vestby, Drøbak, Oppegård, Langhus, Enebakk og Kolbotn:

 

Skoleskyss
Alle elever har rett på gratis skoleskyss innenfor sin kommune. Det innebærer at elever som har mer enn 4 km til skolen (2 km for 1. klassinger) har rett på enten busskort eller skoleskyss med minibuss/ drosje. Noen kan også ha rett på kjøregodtgjørelse. Elever som har trafikkfarlig skolevei eller en skolevei som ikke brøytes vinterstid har også rett til dette. Skolen ligger i Ås kommune, men rett ved grensen til Ski kommune. Dette gjør at mange av våre elever får skoleskyss helt frem til skolen, selv om de bor i Ski kommune. For mer info, se her: Info om skoleskyss

Sykkel/ gange
Fra Ås er det god gang- og sykkelvei hele veien til skolen, enten langs jernbanen, eller opp Langbakken og gjennom Aschjem-skogen. Det er også sykkelvei til Ski og nordover langs E 18 til Nordby.

Buss
Skolen ligger like ved busstoppet Holstad skole, hvor buss 510 går 4 ganger i timen. Rett nedenfor skolen på E18 går buss T9 (Timekspressen mellom Oslo og Mysen). Til Ås og Ski kommer du også med tog, og derfra med buss 510. Kart med busstopp 

Bil
Kommer du med bil, ikke slipp barnet i t- krysset ovenfor skolen, da det er forstyrrende for våre naboer. Vi ønsker å vise dem hensyn og all levering og henting av barn skal skje enten på vår store parkeringsplass like før krysset, eller på buss-stoppet. Her kan du lese mer om regler vi har laget knyttet til dette: Parkering, henting og levering

NB: Hvis du bruker Internet Explorer eller du ønsker å laste ned en utgave av dokumentet, så høyreklikker du på lenken «Download….» på neste side, og velger «Lagre som…»

Share This:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.