Kontaktinfo

Kontoret: Berit Løvdal Sahlstrøm,  Tlf. 64977660  (Kl 8-15)
                       E-post: aas@steinerskolen.no

Daglig leder:  Solfrid Sekse, Tlf. 64977661
                             E-post: solfrid.margit.sekse@steinerskolen.no

Regnskap: Eva Marie Lyse, Tlf. 64977662
                       E-post: eva.marie.lyse@steinerskolen.no

 

SFO: Tlf. 905 99 086

Helsesøster: Inger Helen Willoch, Tlf. 64962240, eller e-post: helsestasjonen@as.kommune.no

Skolelege: Kontakt formidles via helsesøster eller helsestasjon. Tlf. 64962240. Mobil: 95939731

Presseansvarlig: Sissel Haugen, Tlf. 64977660, eller e-post: sissel.marion.haugen@steinerskolen.no

 

 

 

 

 

Share This:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.