Kontaktinfo

Besøks- og postadresse: Haugerudveien 25, 1434 Ås 

Kontoret: Thorbjørn Elvestad,  Tlf. 64977660  (Kl 8-15)
                      E-post: aas@steinerskolen.no

Daglig leder:  Anniken Bærvahr, Tlf. 64977661
                             E-post: anniken.barvahr@steinerskolen.no

Regnskap: Eva Marie Lyse, Tlf. 64977662
                       E-post: eva.marie.lyse@steinerskolen.no

SFO: Tlf. 905 99 086

Helsesøster: Inger Helen Willoch, Tlf. 64962240, eller e-post: helsestasjonen@as.kommune.no

Skolelege: Kontakt formidles via helsesøster eller helsestasjon. Tlf. 64962240. Mobil: 95939731

Presseansvarlig: all kontakt går via Daglig leder, se kontaktinfo ovenfor.

 

Share This:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.