Sommeravslutning

Siste skoledag før sommerferien gir vi den avsluttende 10. klassen ekstra oppmerksomhet. Vi møtes i gym-salen og 2. klasse deler ut blomsterkranser, vi synger og hører på taler, før 10 klasse går ut gjennom en tunnel av armer som hele skolen danner. Skoledagen avsluttes klokken 12. Alle foreldre er velkomne!

Kvelden, nest siste skoledag arrangeres det en høytidelig middag for 10. klasse med familie og lærere i gym-salen.

Share This:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.