Betalingssatser

Generelt
Steinerskolen i Ås er en privatskole. Dette betyr at vi ikke får 100 % tilskudd fra staten som offentlige skoler gjør. Vi er derfor nødt til å ha en foreldrebetalt del. Det er mulig å søke om redusert sats på foreldrebidraget til skolen. Det kan gis inntil 90 % reduksjon. Søknadskjema kan hentes på kontoret eller lastes ned her.

Klikk på linken for skolepengesatser

NB: Hvis du bruker Internet Explorer eller du ønsker å laste ned en utgave av dokumentet, så høyreklikker du på lenken «Download….» på neste side, og velger «Lagre som…»

Share This:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.