Betalingssatser

Generelt
Steinerskolen i Ås er en privat skole. Dette betyr at vi ikke får 100 % tilskudd fra staten som offentlige skoler gjør. Vi er derfor nødt til å ha en foreldrebetalt del. Det er mulig å søke om redusert sats på foreldrebidraget til skolen. Det kan gis inntil 90 % reduksjon. Søknadskjem hentes på kontoret.

Søknadsfrist for redusert sats er 31.august hvert skoleår
Faktura for august blir sendt ut før fristen har gått ut, derfor vil første faktura ha full pris.
De som har søkt om redusert sats kan da vente med å betale denne, til søknaden er behandlet.
Svarbrev sendes i posten. For de som får innvilget redusert sats, blir dette rettet i september ved at august faktura blir kreditert og dere mottar en ny faktura for august med den reduserte prisen.
Søknader mottatt etter 31.august har ikke tilbakevirkende kraft.
Søknaden leveres/sendes til skolens kontor

Normalt gis det 50% søskenmoderasjon på foreldrebidrag til skolen for 2. og 3. barn, og
100% reduksjon fra og med 4. Barn. (Søsken moderasjonen gis ikke på 1.klasseplassen.)

Faktureres 11 mnd. i året.
Forfall er den 20. i hver mnd. unntatt i august og desember.
Fakturaen for august vil ha forfall den 31.august
Fakturaen for desember vil ha forfall den 12.desember

Det er mulig å søke om redusert sats på foreldrebidraget til skolen.
Maksimalt gis det 90% reduksjon .

Betalingssatsene faktureres 11 måneder i året og prisene blir indeksregulert hvert år.

Skolens månedssatser pr. barn fra høsten 2016:

Foreldrebidrag for 1 barn kr 1940
Foreldrebidrag for 2 barn kr 2960
Foreldrebidrag for 3 barn kr 3980
Foreldrebidrag for 4 barn kr 4180
Fritidshjem (1-5 timer per uke): kr 1385
Fritidshjem (over 5 timer per uke): kr 1736
Kjøp av dager Fritidshjem når skolen er stengt (per dag): kr   470
Kjøp av dager Fritidshjem når skolen er åpen (per dag) Kr   192
Foreldrebidrag 1.klasse: kr 1568
Mat 1.klasse: kr   400
Fritidshjem 1.klasse: kr 1445

 

Prisene vil bli indeksregulert hvert år

Share This:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.